Landstingslov nr. 2 af 27. maj 1997 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.

 

§ 1

I landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, som senest ændret ved landstingslov nr. 8 af 23. oktober 1996, foretages følgende ændring:

 

1. § l, stk. l, nr. 6 affattes således:

"Nr. 6.
Al emballage indeholdende drikkevarer, herunder koncentrater og frugtsafter, undtagen emballage indeholdende drikkevarer fremstillet på basis af mælk,
a) pr. enhed til og med 0,25 liter nettoindhold .......................... l kr. 00 øre.
b) pr. enhed over 0,25 liter nettoindhold ................................. 2 kr. 00 øre."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft l. februar 1998 og har virkning for varer, der indføres til afgiftsområdet på ikrafttrædelsesdatoen eller senere.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. maj 1997.
Lars Emil Johansen

/

Daniel Skifte