Landstingsforordning nr. 18 af 6. november 1997 om ændring af landstingsforordning om Kirken.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 15 af 28. oktober 1993 om Kirken foretages følgende ændringer:

 

1. § 2, stk. l og 2 ophæves, og stk. 3 bliver herefter stk. 1.

2. § 9, stk. 2 ophæves, og i stk. 3, der bliver stk. 2, udgår: "derudover".

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. december 1997.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. november 1997
Jonathan Motzfeldt

/

Konrad Steenholdt