Landstingsforordning nr. 16 af 6. november 1997 om ændring af landstingsforordning om uddannelse af socialrådgivere.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 10 af 31. oktober 1996 om uddannelse af socialrådgivere foretages følgende ændringer:

 

1. § 28, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for videre- og efteruddannelse af ikke-uddannede socialrådgivere, der er ansat til at varetage socialrådgiverfunktioner."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. november 1997.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. november 1997.
Jonathan Motzfeldt

/

Konrad Steenholdt