Landstingsforordning nr. 13 af 6. november 1997 om ændring af landstingsforordning om omdannelse af TELE Attaveqaatit til aktieselskab.

 

§ 1

I landstingsforordning nr. 11 af 28. oktober 1993 om omdannelse af TELE Attaveqaatit til aktieselskab affattes § 2, stk l, 1. punktum, således:

"Teleselskabet har til formål at forestå anlæg og drift af det offentlige telekommunikationsnet i Grønland og til og fra Grønland samt at udbyde de offentlige teletjenester i henhold til Landsstyrets meddelte koncession."

 

§ 2

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 1998 under forudsætning af Folketingets vedtagelse af Lov for Grønland om telekommunikation.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. november 1997
Jonathan Motzfeldt

/

Peter Grønvold Samuelsen