Landstingsforordning nr. 7 af 6. juni 1997 om ændring af landstingsforordning om Grønlands Postvæsen.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 15 af 30. oktober 1992 om Grønlands Postvæsen affattes § l stk. l således:

"Grønlands Postvæsen er en del af Tele Attaveqaatit A/S. Tele Attaveqaatit kan oprette et datterselskab med det formål at drive Grønlands Postvæsen."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den l. juli 1997.
Grønlands Hjemmestyre den 6. juni 1997
Lars Emil Johansen

/

Peter Grønvold Samuelsen