Landstingsforordning nr. 6 af 6. juni 1997 om ændring af landstingsforordning om forsyningsmæssige foranstaltninger.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 7 af 8. november 1985 om forsyningsmæssige foranstaltninger som ændret ved landstingsforordning nr. 18 af 30. oktober 1992 ændres i § 2 "Kalaallit Niuerfiat Service A/S, Kalaallit Niuerfiat Detail A/S" til "KNI koncernen."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den l. juli 1997.
Grønlands Hjemmestyre den 6. juni 1997
Lars Emil Johansen

/

Peter Grønvold Samuelsen