Landstingsforordning nr. 2 af 6. juni 1997 om afhjælpning af præstemanglen.

 

I medfør af § 5 i lov nr. 264 af 6. maj 1993 om kirken i Grønland fastsættes:

 

Afhjælpning af præstemanglen

§ 1. I tilfælde af mangel på personer, der opfylder de uddannelsesmæssige krav for at kunne udnævnes til præst, jf. § 4, stk. 2 i landstingsforordning nr. 2 af 30. marts 1982 om Kirken i Grønland, som opretholdt ved § 36, stk. 3 i landstingsforordning nr. 15 af 28. oktober 1993 om Kirken, kan landsstyret fastsætte bestemmelser om andre uddannelsesmæssige krav, som kan træde i stedet for de i landstingsforordning om Kirken fastsatte.

§ 2. Landsstyret kan fastsætte bestemmelser om kirkelige uddannelser og kurser.

 

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 3. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juni 1997.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. juni 1997.
Lars Emil Johansen

/

Konrad Steenholdt