Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 22.12.1997 om kommunernes bidrag til den fælles investeringsfond for elforsyningsanlæg i bygder i 1998.

I medfør af § 11 i Landstingslov nr. 10 af 28. oktober 1985 om elforsyningsanlæg i bygder og efter forhandling med De Grønlandske Kommuners Landsforening fastsættes:

 

§ 1. Til udligning af byrderne vedrørende investering i elforsyningsanlæg i bygder, yder nedennævnte kommuner i 1998 følgende bidrag til den fælleskommunale investeringsfond :

Nanortalik 51.700
Qaqortoq 60.800
Narsaq 37.600
Ivittuut 3.100
Paamiut 39.000
Nuuk 224.100
Maniitsoq 71.800
Sisimiut 91.200
Kangaatsiaq 33.300
Aasiaat 57.900
Qasigiannguit 27.400
Ilulissat 80.800
Qeqertarsuaq 19.600
Uummannaq 56.400
Upernavik 60.800
Avanersuaq 16.500
Ammassalik 59.000
Ittoqqortoormiit 9.000

Stk. 2. Bidragene indbetales til Grønlandsbanken, reg. nr. 6471, konto 855056-2, med 1/12 i hver af årets måneder, ved reduktion i de respektive måneders bloktilskud.
Stk. 3. Overstiger et bidrag efter stk. 2 en måneds bloktilskud, skal det beløb, hvormed bidraget overstiger månedens bloktilskud, indbetales til den i stk. 2 nævnte konto, senest den 2. bankdag i den pågældende måned.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. december 1997
Mikael Petersen

/

Kjeld Stigsen