Bekendtgørelse nr. 30 af 5. december 1997 om søtransport i KNI Rederi A/S.

I medfør af § l, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 5 af 6. juni 1997 om Royal Arctic Line A/S fastsættes følgende:

 

§ 1. Bestemmelserne i landstingsforordningen om Royal Arctic Line A/S gælder for KNI Rederi A/S i det omfang selskabet driver virksomhed indenfor søtransportområdet og dermed sammenhængende virksomhed i overensstemmelse med de formål, der er angivet i vedtægterne.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 1998.
Grønlands Hjemmestyre den 5. december 1997
Jonathan Motzfeldt

/

Kaj Kleist