Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 21. maj 1997 om gebyr for næringsbrev som restauratør og hotelvært.

I medfør af § 5, stk. 2 i Landstingslov nr. 7 af 16. november 1984 om restaurations- og hotelvirksomhed mv. i Grønland fastsættes:

 

§ 1. For udstedelse af næringsbrev og duplikateksemplar heraf betales et gebyr til Landskassen på l .000 kr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den l. juni 1997.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. maj 1997
Peter Grønvold Samuelsen

/

Hans Jakob Helms