Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 11. april 1997 om flagdage.

I medfør af § 2 i landstingslov nr. 6 af 11. 1985 om Grønlands flag fastsættes hermed følgende:

 

§1. Officielle flagdage, hvor det grønlandske flag skal hejses fra alle offentlige bygninger, er:

01.01. Nytårsdag
06.01. Hellig 3 kongers dag
28.03. H. M. Dr. Ingrids fødselsdag
Langfredag
Påskedag
09.04. Danmarks besættelse
16.04. H. M. Dr. Margrethes fødselsdag
29.04. Hds. kgl. Højhed prinsesse Benediktes fødselsdag
01.05. Arbejderdagen/Årsdagen for hjemmestyrets indførelse 05.05. Danmarks befrielse
Kristi Himmelfartsdag
Pinsedag
26.05. Kronprins Frederiks fødselsdag
05.06. Grundlovsdag
07.06. Prins Joachims fødselsdag
11.06. H. kgl. Højhed Prins Henriks fødselsdag 21.06. Grønlands nationaldag
30.06. Hds. kgl. Højhed prinsesse Alexandras fødselsdag
03.07. Hans Egede-dagen
24.10. FN-dagen
24.12. Juleaftensdag
25.12. Juledag

§ 2. Flaget hejses senest kl. 9.00 og tages ned tidligst kl. 17.00 og senest kl. 20.00. Langfredag flages der på halv stang, på Danmarks besættelsesdag 9. april flages der på halv stang til kl. 12, siden hel. Alle andre flagdage flages på hel stang. Såfremt anden officiel flagdag er sammenfaldende med Langfredag flages på halv stang hele dagen.

§ 3. Nærværende bekendtgørelse udelukker ikke flagning på andre dage, - f.eks. kirkelige helligdage - eller almindelig lejlighedsflagning.

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft 15. april 1997.
Grønlands Hjemmestyre, den 11.april 1997
Lars Emil Johansen

/

Kaj Kleist