Bilag 2 Kystfiskeri 1997

Kol. 1
Kvoter i alt
Vestgrønland

Rejer

26,308

Krabber Qeqertarsuaq indenfor basislinjerne

500

Krabber indenfor basislinjerne

5,000

Krabber udenfor basislinjerne

1,000

Krabber i alt

6,500

Kammusling Nuuk

800

Kammusling Mudderbugten

300

Kammusling Attu

700

Kammusling i alt

1,800