Bilag 1 Havfiskeri 1997

Kol. 1

Kol. 2

Kol. 3

Kol. 4

Kol. 5

Kol. 6

Kol. 7

Kvoter

Nationale kvoter

i alt

GR

EU

Færø

Island

Norge

Rusl.

Vestgrønland

(1)

Rejer SV

30,743

30,743

0

0

0

0

0

(2)

Rejer NV

7,549

7,549

0

0

0

0

0

Rejer i alt

38,292

38,292

0

0

0

0

0

Hellefisk

5,500

2,250

550

150

0

1,900

650

Skolæst

3,425

675

550

0

0

1,200

1,000

Rødfisk

19,200

13,700

5,500

0

0

0

0

Helleflynder

1,200

800

0

0

0

200

200

Havkat

6,000

4,500

1,000

0

0

0

500

Lodde

25,000

25,000

0

0

0

0

0

Østgrønland

Rejer

9,563

3,888

2,025

1,150

0

2,500

0

Hellefisk

8,100

1,500

4,250

150

0

1,700

500

Skolæst

6,525

1,075

4,650

0

0

750

50

Rødfisk bund

62,320

25,400

26,820

500

0

0

9,600

(3)

Rødfisk pel.

40,000

8,000

24,000

0

0

3,000

5,000

Rødfisk i alt

102,320

33,400

50,820

500

0

3,000

14,600

Helleflynder

800

200

0

0

0

600

0

Havkat

1,000

0

1,000

0

0

0

0

(4)

Lodde

1 ,650,000

54,450

62,050

10,000

1,317,000

206,500

0

Blåhvilling

40,000

10,000

30,000

0

0

0

0

Vest- & Østgrønland

Torsk

83,250

51,050

31 ,000

0

0

1,200

0

Polartorsk

4,000

2,000

2,000

0

0

0

0

Norge

Torsk

3,150

3,150

0

0

0

0

0

Kuller

950

950

0

0

0

0

0

Blandet

750

750

0

0

0

0

0

Rusland

Torsk

3,550

3,550

0

0

0

0

0

Kuller

950

950

0

0

0

0

0

Rejer

1,400

1,400

0

0

0

0

0

International

Sild

61,364

61,364

0

0

0

0

0

Noter:
(1) Rejer SV er kvoteområde Sydvestgrønland, der omfatter den del af Vestgrønland, som
ligger syd for 68 grader nord.
(2) Rejer NV er kvoteområde Nordvestgrønland, der omfatter den del af Vestgrønland, som
ligger nord for 68 grader nord.
(3) Kvoten på pelagisk rødfisk er en fælleskvote mellem Grønland og Færøerne erhvervet
gennem NEAFC. Mellem Grønland og Færøerne er der endnu ikke indgået aftale om
fordelingen af denne fælleskvote, hvorfor den færøske kvote er sat til O tons.
(4) Lodde-TAC'en fastsættes i juni for kvoteåret 1. juli - 30. april året efter (10 måneder,
øst-lodden er fredet i maj-juni) i samarbejde med Island og Norge.