Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 13. marts 1997 om ændring af bekendtgørelse om fredning af og jagt på moskusokser.

 

§ 1.

I Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 30. januar 1997 om fredning af og jagt på moskusokser affattes § 3, stk. 3, nr. 2 i perioden 14. marts 1997 - 5. april 1997 således:

"2) et landområde bestående af dele af Ammalortup Nunaa, dele af Iperaarissap Nunaa og Akuliarusiarsuk inden for perioden 5. februar - 21. marts."

 

§ 2.

Denne bekendtgørelse bortfalder den 6. april 1997 fra hvilken dato § 3, stk. 3, nr. 2 påny affattes som anført i den oprindelige bekendtgørelse.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. marts 1997
Daniel Skifte

/

Jørn Birk Olsen