Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 13. februar 1997 om udhandling af alkoholholdige drikke i bygder i Ammassalik kommune.

I medfør af § 28, stk. l, nr. 3 og § 29, stk. 3 i landstingslov nr. 23 af 30. oktober 1992 om udhandling og servering af alkoholholdige drikke fastsættes:

 

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for bygderne Tiniteqilaaq, Sermiligaaq, Kulusuk og Isortoq i Ammassalik kommune.

§ 2. I bygderne Tiniteqilaaq, Sermiligaaq, Kulusuk og Isortoq kan udhandling af svage drikke ske frit.

§ 3. I bygderne Tiniteqilaaq, Sermiligaaq og Isortoq kan øl med en styrke på 4,10 volumenprocent alkohol og derover udhandles frit.
Stk. 2. Udhandling af stærke drikke iøvrigt kan alene ske efter forudgående bestilling.

§ 4. I bygden Kulusuk kan stærke drikke med en styrke på 22,10 volumenprocent alkohol og derover udhandles frit.
Stk. 2. Udhandling af stærke drikke med en styrke på under 22,10 volumenprocent alkohol kan alene ske efter forudgående bestilling.

§ 5. For udhandlingen gælder iøvrigt de af landsstyret fastsatte bestemmelser om tidsrum for udhandling af stærke og svage drikke.
Stk. 2. Udlevering af forudbestilte drikke kan ligeledes kun ske indenfor de fastsatte udhandlingstidsrum.

§ 6. Ved overtrædelse af §§ 3,stk. 2, 4, stk.2 og 5 kan der idømmes bøde.

§ 7. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 15. marts 1997.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 42 af 18. oktober 1990 om udhandling af stærke drikke i bygder i Tasiilaq kommune.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. februar 1997
Peter Grønvold Samuelsen

/

Hans Jakob Helms