Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 24. januar 1997 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.

I medfør af § 5, stk. 2, § 56 og § 64 i Landstingslov nr. 10 af 31. oktober 1996 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer og efter høring af kommunerne samt biskoppen og provstikontorerne fastsættes:

 

Afstemningssteder

§ 1. Ved valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer finder afstemning sted på følgende steder:

Kommune

Afstemningssteder

Afstemningsstedet omfatter

Nanortalik

Nanortalik

Nanortalik

Aappilattoq

Aappilattoq

Ikerasassuaq (vejrstation)

Narsaq Kujalleq

Narsaq Kujalleq (Narsarmijit)

Tasiusaq

Tasiusaq

Nuugaarsuk

Saputit

Saputit Tasia

Ammassivik

Ammassivik

Qorlortorsuaq

Qallimiut

Qallimiut

Alluitsup Paa

Alluitsup Paa

Akuliaruseq

Alluitsoq

 

Kommune

Afstemningssteder

Afstemningsstedet omfatter

Qaqortoq

Qaqortoq

Qaqortoq by

Kingittoq

Eqaluit

Eqaluit

Eqaluit Akia

Kangerluarsorujuk

Kangerluarsorujuup Qinngua

Qanisartuut

Tasilikulooq

Saqqaa

Upernaviarsuk

Upernaviarsuk

Illorsuit

Qaqortukulooq

Eqalugaarsuit

Eqalugaarsuit

Qassimiut

Qassimiut

Isortoq

 

 

Saarloq

Saarloq

Kommune

Afstemningssteder

Afstemningsstedet omfatter

Narsaq

Narsaq

Narsaq

Eqaluit Ilua

Ipiutaq

Itilleq Killeq

Narsarsuaaraq

Igaliku

Igaliku

Atarnaatsoq

Igaliku Kujalleq

Iterlak

Timerliit

Uummannartuuaraq

Narsarsuaq

Narsarsuaq

Qassiarsuk

Qassiarsuk

Arnannguit

Inneruulalik

Issormiut

Kangerlua

Kiattuut

Nunataaq

Qinngua

Qinngua Kangilleq

Qorlortoq

Qorlortup Itinnera

Sillisit

Tasiusaq

 

Kommune

Afstemningssteder

Afstemningsstedet omfatter

Ivittuut

Kangilinnguit

Kangilinnguit

Ivittuut

 

Kommune

Afstemningssteder

Afstemningsstedet omfatter

Paamiut

Paamiut

Paamiut

Narsalik

Arsuk

Arsuk

 

Kommune

Afstemningssteder

Afstemningsstedet omfatter

Nuuk

Nuuk

Nuuk

Kangerluarsoruseq

Qooqqut

Kapisillit

Kapisillit

Neriunaq

Qoornoq

Qeqertarsuatsiaat

Qeqertarsuatsiaat

 

Kommune

Afstemningssteder

Afstemningsstedet omfatter

Maniitsoq

Maniitsoq

Maniitsoq

Atammik

Atammik

Napasoq

Napasoq

Kangaamiut

Kangaamiut

 

Kommune

Afstemningssteder

Afstemningsstedet omfatter

Sisimiut

Sisimiut

Sisimiut

Itilleq

Itilleq

 

 

Sarfannguit

Sarfannguit

Kommune

Afstemningssteder

Afstemningsstedet omfatter

Kangaatsiaq

Kangaatsiaq

Kangaatsiaq

Attu

Attu

Iginniarfik

Iginniarfik

Ikerasaarsuk

Ikerasaarsuk

Niaqornaarsuk

Niaqornaarsuk

 

Kommune

Afstemningssteder

Afstemningsstedet omfatter

Aasiaat

Aasiaat

Aasiaat

Akunnaaq

Akunnaaq

Kitsissuarsuit

Kitsitssuarsuit

 

Kommune

Afstemningssteder

Afstemningsstedet omfatter

Qasigiannguit

Qasigiannguit

Qasigiannguit

Ikamiut

Ikamiut

 

Kommune

Afstemningssteder

Afstemningsstedet omfatter

Ilulissat

Ilulissat

Ilulissat

Ilimanaq

Ilimanaq

Oqaatsut

Oqaatsut

Qeqertaq

Qeqertaq

Saqqaq

Saqqaq

 

Kommune

Afstemningssteder

Afstemningsstedet omfatter

Qeqertarsuaq

Qeqertarsuaq

Qeqertarsuaq

Kangerluk

Kangerluk

 

Kommune

Afstemningssteder

Afstemningsstedet omfatter

Uummannaq

Uummannaq

Uummannaq

Ikerasak

Ikerasak

Illorsuit

Illorsuit

Niaqornat

Niaqornat

Nuugaatsiaq

Nuugaatsiaq

Qaarsut

Qaarsut

Saattut

Saattut

 

 

Ukkusissat

Ukkusissat

Kommune

Afstemningssteder

Afstemningsstedet omfatter

Upernavik

Upernavik

Upernavik

Aappilattoq

Aappilattoq

Kangersuatsiaq

Kangersuatsiaq

Kullorsuaq

Kullorsuaq

Innaarsuit

Innaarsuit

Naajaat

Tussaaq

Tussaaq

Nuussuaq

Nuussuaq

Tasiusaq

Tasiusaq

Nutaarmiut

Nutaarmiut

Ikerasaarsuk

 

 

Upernavik Kujalleq

Upernavik Kujalleq

Kommune

Afstemningssteder

Afstemningsstedet omfatter

Avanersuaq

Qaanaaq

Qaanaaq

Qeqertarsuaq

Moriusaq

Moriusaq

Qeqertat

Qeqertat

Savissivik

Savissivik

 

 

Siorapaluk

Siorapaluk

Kommune

Afstemningssteder

Afstemningsstedet omfatter

Ammassalik

Tasiilaq

Tasiilaq

Qernertuarsuit

Ikkatteq

Fangstpladser

Isortoq

Isortoq

Kulusuk

Kulusuk

Kuummiut

Kuummiut

Tiniteqilaaq

Tiniteqilaaq

Sermiligaaq

Sermiligaaq

 

Kommune

Afstemningssteder

Afstemningsstedet omfatter

Illoqqortoormiut

Illoqqortoormiut

Illoqqortoormiut

Ittaajivit

Ittaajivit

Uunarteq

Uunarteq

 

Valg til kommunalbestyrelser

§ 2. Ved valg til kommunalbestyrelsen er hver kommune én valgkreds.
Stk. 2. Antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer fastsættes i forhold til indbyggertallet i valgkreden den l. januar i året forud for valget i henhold til følgende fordeling:
500 indbyggere og derunder vælger 3 medlemmer.
501 - 1.000 indbyggere vælger indtil 5 medlemmer.
1.001 - 2.000 indbyggere vælger indtil 7 medlemmer.
2.001 - 3.000 indbyggere vælger indtil 9 medlemmer.
3.001 - 4.000 indbyggere vælger indtil 11 medlemmer.
4.001 - 7.000 indbyggere vælger indtil 13 medlemmer.
7.001 - 10.000 indbyggere vælger indtil 15 medlemmer. 10.001 indbyggere og derover vælger indtil 17 medlemmer.
Stk 3. Det antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges jf. stk. 2, fastsættes endeligt som et ulige antal ved beslutning i den enkelte kommunalbestyrelse inden udgangen af november måned året forud for valget. Meddelelse herom fremsendes straks efter beslutningen til Landsstyret.

 

Valg til bygdebestyrelser

§ 3. Landsstyret kan efter anmodning fra kommunalbestyrelsen godkende etablering af bygdebestyrelse for et område, når der den l. januar i året forud for valget er 30 indbyggere og derover i området.
Stk 2. Antallet af bygdebestyrelsesmedlemmer fastsættes i forhold til indbyggertallet, således at områder med 30 til 249 indbyggere vælger 3 medlemmer, og områder med 250 indbyggere og derover kan vælge 3 eller 5 medlemmer.
Stk. 3. Antallet af bygdebestyrelsesmedlemmer, der skal vælges jf. stk. 2, fastsættes endeligt ved beslutning i kommunalbestyrelsen inden udgangen af november måned året forud for valget. Meddelelse herom fremsendes straks efter beslutningen til Landsstyret.

§ 4. Der vælges det anførte antal bygdebestyrelsesmedlemmer i følgende valgkredse, jf. dog § 3, stk. 3.

Nanortalik kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Aappilattoq

3

Aappilattoq

Ikerasassuaq (vejrstation)

Narsaq Kujalleq

3

Narsaq Kujalleq (Narsarmijit)

Tasiusaq

3

Tasiusaq

Nuugaarsuk

Saputit

Saputit Tasia

Ammassivik

3

Ammassivik

Qorlortorsuaq

Qallimiut

Alluitsup Paa

5

Alluitsup Paa

Akuliaruseq

Alluitsoq

 

Qaqortoq kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Upernaviarsuk

3

Upernaviarsuk

Eqaluit

Eqaluit Akia

Illorsuit

Kangerluarsorujuk

Kangerluarsorujuup Qinngua

Qanisartuut

Qaqortukulooq

Saqqaa

Tasilikulooq

Eqalugaarsuit

3

Eqalugaarsuit

Qassimiut

3

Qassimiut

Isortoq

Saarloq

3

Saarloq

 

Narsaq kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Igaliku

3

Igaliku

Atarnaatsoq

Igaliku Kujalleq

Iterlak

Timerliit

Uummannartuuaraq

Narsarsuaq

3

Narsarsuaq

Qassiarsuk

3

Qassiarsuk

Arnannguit

Inneruulalik

Issormiut

Kangerlua

Kiattuut

Nunataaq

Qinngua

Qinngua Kangilleq

Qorlortoq

Qorlortup Itinnera

Sillisit

Tasiusaq

Paamiut kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Arsuk

5

Arsuk

 

Nuuk kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Kapisillit

3

Kapisillit

Neriunaq

Qoornoq

Qeqertarsuatsiaat

5

Qeqertarsuatsiaat

 

Maniitsoq kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Atammik

3

Atammik

Napasoq

3

Napasoq

Kangaamiut

5

Kangaamiut

 

Sisimiut kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Itilleq

3

Itilleq

Sarfannguit

3

Sarfannguit

 

Kangaatsiaq kommune

Valgkreds Antal Valgkredsen omfatter

Attu

5

Attu

Iginniarfik

3

Iginniarfik

Ikerasaarsuk

3

Ikerasaarsuk

Niaqornaarsuk

5

Niaqornaarsuk

 

Aasiaat kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Akunnaaq

3

Akunnaaq

Kitsissuarsuit

3

Kitsitssuarsuit

 

Qasigiannguit kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Ikamiut

3

Ikamiut

 

Ilulissat kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Ilimanaq

3

Ilimanaq

Oqaatsut

3

Oqaatsut

Qeqertaq

3

Qeqertaq

Saqqaq

3

Saqqaq

 

Qeqertarsuaq kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Kangerluk

3

Kangerluk

 

Uummannaq kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Ikerasak

3

Ikerasak

Illorsuit

3

Illorsuit

Niaqornat

3

Niaqornat

Nuugaatsiaq

3

Nuugaatsiaq

Qaarsut

3

Qaarsut

Saattut

3

Saattut

Ukkusissat

3

Ukkusissat

 

Upernavik kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Aappilattoq

3

Aappilattoq

Kangersuatsiaq

5

Kangersuatsiaq

Kullorsuaq

5

Kullorsuaq

Innaarsuit

3

Innaarsuit

Naajaat

Tussaaq

Nuussuaq

3

Nuussuaq

Tasiusaq

5

Tasiusaq

Nutaarmiut

Ikerasaarsuk

Upernavik Kujalleq

3

Upernavik Kujalleq

 

Avanersuaq kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Moriusaq

3

Moriusaq

Savissivik

3

Savissivik

Siorapaluk

3

Siorapaluk

 

Ammassalik kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Isortoq

3

Isortoq

Kulusuk

5

Kulusuk

Kuummiut

5

Kuummiut

Tiniteqilaaq

3

Tiniteqilaaq

Sermiligaaq

3

Sermiligaaq

 

Illoqqortoormiut kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Ittaajivit

3

Ittaajivit

Uunarteq

 

Valg til menighedsrepræsentationer

§ 5. Landsstyret kan efter anmodning fra biskoppen over Grønlands stift og provstikontorerne godkende etablering af menighedsrepræsentation for et område med kirke eller skolekapel, når der den l. januar i året forud for valget er 30 indbyggere og derover i området.
Stk. 2. Antallet af menighedsrepræsentanter fastsættes i forhold til indbyggertallet, således at 30-500 indbyggere vælger 3 repræsentanter.
501-1.000 indbyggere vælger 4 repræsentanter.
1.001 - 1.500 indbyggere vælger 5 repræsentanter.
1.501 - 2.500 indbyggere vælger 6 repræsentanter.
2.501 - 3.500 indbyggere vælger 7 repræsentanter.
3.501 - 4.500 indbyggere vælger 8 repræsentanter.
4.501 - 6.500 indbyggere vælger 9 repræsentanter.
6.501- 8.500 indbyggere vælger 10 repræsentanter.
8.501 - 10.500 indbyggere vælger 11 repræsentanter. 10.501 - 14.500 indbyggere vælger 12 repræsentanter. 14.501 - 18.500 indbyggere vælger 13 repræsentanter. 18.501 indbyggere og derover vælger 14 repræsentanter.

§ 6. Der vælges det anførte antal menighedsrepræsentanter i følgende valgkredse:

Nanortalik kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Nanortalik

6

Nanortalik

Aappilattoq

3

Aappilattoq

Ikerasassuaq (vejrstation)

Narsaq Kujalleq

3

Narsaq Kujalleq (Narsarmijit)

Tasiusaq

3

Tasiusaq

Nuugaarsuk

Saputit

Saputit Tasia

Ammassivik

3

Ammassivik

Qorlortorsuaq

Qallimiut

Alluitsup Paa

4

Alluitsup Paa

Akuliaruseq

Alluitsoq

 

Qaqortoq kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Qaqortoq

1

Qaqortoq by

Kingittoq

Eqaluit

Eqaluit Akia

Kangerluarsorujuk

Kangerluarsorujuup Qinngua

Qanisartuut

Tasilikulooq

Saqqaa

Upernaviarsuk

Illorsuit

Qaqortukulooq

Eqalugaarsuit

3

Eqalugaarsuit

Qassimiut

3

Qassimiut

Isortoq

Saarloq

3

Saarloq

 

Narsaq kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Narsaq

6

Narsaq

Eqaluit Ilua

Ipiutaq

Itilleq Killeq

Narsarsuaaraq

Igaliku

3

Igaliku

Atarnaatsoq

Igaliku Kujalleq

Iterlak

Timerliit

Uummannartuuaraq

Narsarsuaq

3

Narsarsuaq

Qassiarsuk

3

Qassiarsuk

Arnannguit

Inneruulalik

Issormiut

Kangerlua

Kiattuut

Nunataaq

Qinngua

Qinngua Kangilleq

Qorlortoq

Qorlortup Itinnera

Sillisit

Tasiusaq

 

Paamiut kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Paamiut

6

Paamiut

Narsalik

Arsuk

3

Arsuk

 

Nuuk kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Nuuk

12

Nuuk

Kangerluarsoruseq

Qooqqut

Kapisillit

3

Kapisillit

Neriunaq

Qoornoq

Qeqertarsuatsiaat

3

Qeqertarsuatsiaat

 

Maniitsoq kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Maniitsoq

1

Maniitsoq

Atammik

3

Atammik

Napasoq

3

Napasoq

Kangaamiut

4

Kangaamiut

 

Sisimiut kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Sisimiut

9

Sisimiut

Itilleq

3

Itilleq

Sarfannguit

3

Sarfannguit

 

Kangaatsiaq kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Kangaatsiaq

4

Kangaatsiaq

Attu

3

Attu

Iginniarfik

3

Iginniarfik

Ikerasaarsuk

3

Ikerasaarsuk

Niaqornaarsuk

3

Niaqornaarsuk

 

Aasiaat kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Aasiaat

1

Aasiaat

Akunnaaq

3

Akunnaaq

Kitsissuarsuit

3

Kitsitssuarsuit

 

Qasigiannguit kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Qasigiannguit

6

Qasigiannguit

Ikamiut

3

Ikamiut

 

Ilulissat kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Ilulissat

8

Ilulissat

Ilimanaq

3

Ilimanaq

Oqaatsut

3

Oqaatsut

Qeqertaq

3

Qeqertaq

Saqqaq

3

Saqqaq

 

Qeqertarsuaq kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Qeqertarsuaq

5

Qeqertarsuaq

Kangerluk

3

Kangerluk

 

Uummannaq kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Uummannaq

5

Uummannaq

Ikerasak

3

Ikerasak

Illorsuit

3

Illorsuit

Niaqornat

3

Niaqornat

Nuugaatsiaq

3

Nuugaatsiaq

Qaarsut

3

Qaarsut

Saattut

3

Saattut

Ukkusissat

3

Ukkusissat

 

Upernavik kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Upernavik

5

Upernavik

Aappilattoq

3

Aappilattoq

Kangersuatsiaq

3

Kangersuatsiaq

Kullorsuaq

3

Kullorsuaq

Innaarsuit

3

Innaarsuit

Naajaat

Tussaaq

Nuussuaq

3

Nuussuaq

Tasiusaq

3

Tasiusaq

Nutaarmiut

Ikerasaarsuk

Upernavik Kujalleq

3

Upernavik Kujalleq

 

Avanersuaq kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Qaanaaq

4

Qaanaaq

Moriusaq

3

Moriusaq

Savissivik

3

Savissivik

Siorapaluk

3

Siorapaluk

 

Ammassalik kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Tasiilaq

6

Tasiilaq

Ikkatteq

Qernertuarsuit

Isortoq

3

Isortoq

Kulusuk

3

Kulusuk

Kuummiut

3

Kuummiut

Tiniteqilaaq

3

Tiniteqilaaq

Sermiligaaq

3

Sermiligaaq

 

Illoqqortoormiut kommune

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Illoqqortoormiut

4

Illoqqortoormiut

Ittaajivit

Uunarteq

 

Ikrafttrædelse

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. januar 1997.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 3 af 2. februar 1993 om ændring af bilag l og 2 i Landstingslov nr. 2 af 30. marts 1982 om valg til kommunalbestyrelser og bygderåd.
Stk. 3. I valgkredse med 1.000 indbyggere eller derunder den 1. januar 1996 kan Landsstyret efter anmodning fra kommunalbestyrelsen fastsætte et højere antal medlemmer, end det i § 2, stk.2 nævnte, for valgperioden 1997 til 2001.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsens meddelelse til Landsstyret j f. § 2, stk. 3 og § 3, stk. 3 for valgperioden 1997 til 2001 fremsendes inden 1. marts 1997.
Grønlands Hjemmestyre, den 24. januar 1997.
Lars Emil Johansen

/

Kaj Kleist