Landstingsforordning nr. 5 af 2. maj 1996 om ændring af landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed som senest ændret ved landstingsforordning nr. 6 af 3. november 1994 foretages følgende ændring:

§ 18, stk. 3 affattes således:
"Stk. 3. Reklamer og sponsorering kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i kapitel 4. Landsstyret kan, når omstændighederne taler herfor, dispensere fra reglerne i kapitel 4."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juni 1996
Grønlands Hjemmestyre den 2. maj 1996
Lars Emil Johansen

/

Konrad Steenholdt