Bilag 2 Kystfiskeri 1996 Kol. 1
Kvoter i alt
Vestgrønland
1)

Rejer

26,032

Krabber Nuuk indenfor basislinjerne

1,000

Krabber Sisimiut indenfor basislinjerne

1,000

Krabber Aasiaat indenfor basislinjerne

1,000

Krabber Qeqertarsuaq indenfor basislinjerne

500

Krabber udenfor basislinjerne

1,000

Krabber i alt

4,500

Kammusling Nuuk

800

Kammusling Mudderbugten

300

Kammusling Attu

700

Kammusling i alt

1,800

Noter:

1) Kvoten gælder for perioden 1. september 1996 til 31. december