Bilag 1 Havfiskeri 1996

Kol. 1

Kol. 2

Kol. 3

Kol. 4

Kol. 5

Kol. 6

Kol. 7

   

Kvoter i alt

N a t i o n a l e k v o t e r          
     

GR

EU

Færø

Island

Norge

Rusl.

  Vestgrønland              

(1)

Rejer SV

30,420

30,220

200

0

0

0

0

(2)

Rejer NV

7,470

7,470

0

0

0

0

0

 

Rejer i alt

37,890

37,690

200

0

0

0

0

 

Hellefisk

5,500

2,250

550

150

0

1,900

650

 

Skolæst

3,425

675

550

0

0

1,200

1,000

 

Rødfisk

19,200

13,700

5,500

0

0

0

0

 

Helleflynder

1,200

800

0

0

0

200

200

 

Havkat

6,000

4,500

1,000

0

0

0

500

 

Lodde

25,000

25,000

0

0

0

0

0

 

Blandingskv

0

       

0

0

                 
  Østgrønland              
 

Rejer

9,563

4,088

1,825

1,150

0

2,500

0

 

Hellefisk

8,100

1,500

4,250

150

0

1,700

500

 

Skolæst

6,525

1,225

4,650

0

0

600

50

 

Rødfisk bund

62,320

25,400

26,820

500

0

0

9,600

(3)

Rødfisk pel.

40,000

9,000

24,000

0

0

2,000

5,000

 

Rødfisk i alt

102,320

34,400

50,820

500

0

2,000

14,600

 

Helleflynder

800

400

0

0

0

400

0

 

Havkat

1,000

0

1,000

0

0

0

0

(4)

Lodde

1,650,000

54,450

62,050

10,000

1,317,000

206,500

0

 

Blåhvilling

40,000

10,000

30,000

0

0

0

0

 

Blandingskv

0

       

0

0

                 
  Vest- & Østgrønland              
 

Torsk

83,250

51,300

31,000

0

0

950

0

 

Skolæst

2,000

0

2,000

0

0

0

0

 

Polartorsk

4,000

2,000

2,000

0

0

0

0

                 

 

Noter

(1) Rejer SV er kvoteområde Sydvestgrønland, der omfatter den del af Vestgrønland, som ligger syd for 68 grader nord.

(2) Rejer NV er kvoteområde Nordvestgrønland, der omfatter den del af Vestgrønland, som ligger nord for 68 grader nord.

(3) Kvoten på pelagisk rødfisk er en fælleskvote mellem Grønland og Færøerne erhvervet gennem NEAFC. Mellem Grønland og Færøerne er der endnu ikke indgået aftale om fordelingen af denne fælleskvote, hvorfor den færøske kvote er sat til 0 tons.

(4) Lodde-TAC'en fastsættes i juni for kvoteåret 1. juli - 30. april året efter (10 måneder, øst-lodden er fredet i maj-juni) i samarbejde med Island og Norge. Den her anførte TAC er den foreløbige TAC. Den endelige TAC fastsættes ultimo 1996.