Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 7. juni 1996 om ikraftsættelse af landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996 om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige.

 

I medfør af § 13, stk. l i landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996 om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige bestemmes, at landstingsloven træder i kraft den 2. juli 1996.
Grønlands Hjemmestyre, den 7. juni 1996
Daniel Skifte

/

Kaare Hagemann