Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 1996 om ændring af hjemmestyrets bekendtgørelse om kvoter for havgående fiskeri i 1996

 

§ 1.

I Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 38 af 29.december 1995 om kvoter for havgående fisken i 1996 foretages følgende ændring:

Det i bekendtgørelsen nævnte bilag erstattes af vedlagte bilag dateret 18. januar 1996.

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1996
Grønlands Hjemmestyre, den 26. februar 1996
Pâviâraq Heilmann

/

Bent Buch


Bilag