Landstingslov nr. 6 af 12. juni 1995 om ændring af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.

 

§ 1

I landstingslov nr. 20 af 3. november 1994 om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. foretages følgende ændring:

 

§ 55, affattes således:
"§ 55. Tilsynsrådet består af landsstyreformanden, som er rådets formand, to medlemmer udpeget af landstinget efter hvert landstingsvalg og to medlemmer udpeget af KANUKOKA efter hvert kommunalvalg blandt de nyvalgte kommunal- og bygdebestyrelsesmedlemmer. For hvert medlem vælges mindst én stedfortræder, der kan indkaldes til at give møde i det pågældende medlems forfald."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. juli 1995.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. juni 1995
Lars Emil Johansen

/

Kaj Kleist