Bilag 1996 Havfiskeri

Kol. 1

Kol. 2

Kol. 3

Kol. 4

Kol. 5

Kol. 6

Kol. 7Kvoter i alt

Nationale kvoterGR

EU

Færø

Island

Norge

Rusl.

Vestgrønland

(3)

Rejer Vest

30.420

30.420

0

0

0

0

0

Rejer NV

7.470

7.470

0

0

0

0

0

Rejer i alt

37.890

37.890

0

0

0

0

0

Hellefisk

5.500

3.600

1.350

150

0

400

0

Skolæst

3.425

1.675

1.350

0

0

400

0

Rødfisk

19.200

13.700

5.500

0

0

0

0

Helleflynder

1.200

1.000

200

0

0

0

0

Havkat

6.000

5.000

1.000

0

0

0

0

Lodde

25.000

25.000

0

0

0

0

0

Blandingskv

0

0

0

                 
Østgrønland

Rejer

9.563

3.888

2.025

1.150

0

2.500

0

Hellefisk

8.100

2.650

4.650

150

0

650

0

Skolæst

6.525

1.275

4.650

0

0

600

0

(1)

Rødfisk bund

62.320

35.000

26.820

500

0

0

0

(1)

Rødfisk pel.

50.000

30.000

20.000

0

0

0

0

(1)

Rødfisk i alt

112.320

65.000

46.820

500

0

0

0

Helleflynder

800

600

200

0

0

0

0

Havkat

1.000

0

1.000

0

0

0

0

(2)

Lodde

1.150.000

37.950

23.550

10.000

927.000

151.500

0

Blåhvilling

40.000

10.000

30.000

0

0

0

0

Blandingskv

0

0

0

                 
Vest- & Østgrønland

Torsk

83.250

52.250

31.000

0

0

0

0

Skolæst

2.000

0

2.000

0

0

0

0

Polartorsk

4.000

2.000

2.000

0

0

0

0

                 

Noter:

1) EU's rødfiskekvote ifølge Protokol 3 udgør 47.320 tons, hvoraf max. 20.000 tons (mi-nus den del, EU tilstår Færø) må fiskes pelagisk. Det er ikke afgjort, hvor stor en del af Færø's EU-kvote på 500 tons, som må fiskes pelagisk.

2) Lodde-TAC'en fastsættes i juni for kvoteåret 1. juli - 30. april året efter (10 måneder, øst-lodden er fredet i maj-juni). Den her anførte TAC er den endelige TAC gældende til udgangen af april 1996. Af denne må Grønland og Norge fiske hver 11%, medensIslands andel er 78%.(3) Norges kvoter er et resultat af Grønlands bilaterale aftale med Norge og en aftale imellem Norge og EU.