Landstingslov nr. 8 af 21. oktober 1989 om finanslov for 1990 m.v.

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 1990 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Grønlands Hjemmestyres statusbevillinger for 1990 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Tekstanmærkningerne for 1990 fastsættes i bilag 3.

§ 4. For 1990 normeres under Grønlands Hjemmestyre de tjenestemandsstillinger, der er angivet i bilag 4.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. oktober 1989Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen


Bilag  1, 2 og 4 (findes ikke elektronisk)

Bilag 3 (pdf-format)