Ilanngussaq 2

 

Allakkanut nakkartitsivinnut allakkanullu ikisivinnut uuttuutit minnerpaaffissannut piumasaqaatit

Allakkanut nakkartitsiviit iluisa uuttuutaasa minnerpaaffissaat
Suussusia Portussusia Silissusia Atitussusia
I 15 cm 26 cm 36 cm
II 15 cm 36 cm 26 cm
III 40 cm 30 cm 15 cm
IV 30 cm 36 cm 15 cm

 

Allakkanut ikisiviit uuttuutaasa minnerpaaffissaat
Suussusia Portussusia Silissusia
I 3,5 cm 26 cm
II 3,5 cm 36 cm
III 3,5 cm 30 cm
IV 3,5 cm 36 cm


 

 

 

 

Allakkanut ikisiviit ilusilersorneqarneranni ivertinneqarnerannilu isumannaarneqassaaq, allakkanut ikisiviit matusartuaraanniit allakkanik nassiussanik assigisaannillu susassaqanngitsut tigusisinnaannginnissaat.